Armacash Pénztárgép és Irodatechnika

Ügyelet

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
A kosárban 0 db termék van
0 Ft összegben.

Kosaram | Rendelés | Ürítés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?

Hogyan lehetek taxis?


Pontosabban: Személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozó. Tehát taxis. - 2018.11.01.


Mostanában is van nem egy ember, aki elhatározza, hogy taxizni szeretne (nem beleülni, hanem elindítani a vállalkozást). Erre egy elég jól megírt szabályrendszer vonatkozik:

I. személyi alapfeltételek
- 21. életév

- legalább kétéves, „B” kategóriás vezetői engedély

- személytaxi-vezetői igazolvány (legfeljebb 5 évre)
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/76/KOZLF00005

- pályaalkalmassági minősítés (PÁV II.)
http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/elozetes-palyaalkalmassagi-vizsgalat#1


- 2. egészségi alkalmassági csoportba sorolás (jogosítvány 12-es oszlopában 102 kód, amelyet háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhat ki.)

- Taxirendeletben meghatározott szaktanfolyam és vizsga
https://taxisvizsga.hu/

- alapképesítés (elméleti és gyakorlati vizsga)
https://taxisvizsga.hu/

- továbbképzés 5 évente (elméleti vizsga)
https://taxisvizsga.hu/


II. gépjármű feltételek
- műszaki alkalmassági vizsgálat (műszaki vizsgálattal összevontan)
http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/jarmuuzemeltetesi-modbol-eredo-specialis-muszaki-szabalyok

- 10 évnél nem idősebb gépjármű
3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez (1.1.2 pont)

- környezetvédelmi osztályba sorolása legalább EURO IV.
3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez (1.6 pont)

- gumiabroncskopás (minimum 3 mm a mintázat magassága)
3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez (1.2 pont)

- elöl, mindkét oldalon légzsák
3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez (1.4 pont)

- ABS
3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez (1.5 pont)

- légkondicionáló berendezés
3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez (1.9 pont)

- viteldíjkijelző készülék (taxaméter)
3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez (2.1 pont), természetesen RASE készüléket ajánlunk

- 2 évenkénti hitelesítés
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 8. bekezdés 10. § (2)

- viteldíjtáblázat
3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez (2.2 pont)

- „taxi szabadjelző” berendezés
3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez (2.5 pont)


III. Egyéb feltételek
- taxinként, szállítható utasonként 50 ezer forint vagyoni biztosíték, vagy
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 6. bekezdés 8. § (1. b.)

- felelősségbiztosítás
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 6. bekezdés 8. § (2. b.)Mivel a gépjármű teszi ki a legnagyobb tételt az indulásnál, így nem árt tisztában lenni a TELJES leírással, paraméterekkel, nehogy valaki rosszul válasszon (sokba kerül):


Taxi
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (későbbiekben: MT rend.) értelmében személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás csak személytaxi-szolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhető. Bármely vállalkozás csak a megyei (fővárosi) kormányhivatalok engedélyével (a továbbiakban: taxiengedély) végezhet személytaxi-szolgáltatást. Az ilyen szolgáltatás csak olyan személygépkocsival végezhető, amelyet a megyei (fővárosi) kormányhivatal – a személytaxi szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet (későbbiekben: KHVM rend.) alapján – személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített, és ezt igazolólappal tanúsítja.
A szolgáltatást végző személygépkocsik (továbbiakban: személygépkocsi) minősítő vizsgálatát a megyei (fővárosi) kormányhivatalok saját vizsgálóállomásain kell elvégezni.
A minősítő vizsgálatra csak az a személygépkocsi fogadható, amelynek üzembentartója a taxiengedélyt (az MT rendelet alapján előírt, az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok által kiadott engedélyt) bemutatja. A minősítő vizsgálat egyben időszakos műszaki vizsgálat is.
A minősítő vizsgálatért a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló - külön jogszabályban meghatározott - forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálati díj másfélszeresét kell megfizetni.
A személygépkocsival szembeni követelmények:
- A személytaxi vagy a személygépkocsis személyszállító tevékenységre használt személygépkocsi felépítményén – a szállított személyek utastérben történő elhelyezkedéséhez legalább három, a csomagtér eléréséhez legalább egy gyárilag kialakított ajtónak kell lennie, valamint legyen ellátott sárga rendszámmal.
- A személygépkocsi – a vezetőt is beszámítva – legalább öt személy szállítására legyen alkalmas.
- A személytaxiként üzemeltetett személygépkocsi legyen felszerelve „TAXI" szót mutató fényjelző berendezéssel, amely a taxióra kikapcsolt (szabad) helyzetében világít. A fényjelző előre színtelen (fehér), vagy borostyánsárga, illetőleg a kettő közötti színkoordinátájú; hátra borostyánsárga, illetőleg kadmium és borostyánsárga közötti színkoordinátájú fényt bocsáthat ki. A „TAXI" szót mutató fényjelző berendezése a viteldíjjelző foglalt állásában fényt nem bocsáthat ki.
- A személytaxinál viteldíjjelző készülék (taxióra) érvényes hitelesítését a minősítő vizsgálat alkalmával be kell mutatni. A viteldíjjelző készülék érvényes hitelesítését, az előírásoknak való megfelelőségét, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságát, és a személytaxiba történő beépítés szakszerűségét, az üzembe helyezési bélyegzés érvényességét igazoló – az arra feljogosított szakértői intézmény által, egy hónapnál nem régebben kiállított – tanúsítással kell bizonyítani. A viteldíjjelző készüléknek adattárolós, számla adására alkalmas kivitelűnek kell lennie.
- Személytaxinál díjtáblázat elhelyezése a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen.
- A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén jól látható méretben fel kell tüntetni az üzembentartó nevét és telephelyét, vagy a megyei (fővárosi) kormányhivatalok által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.
- A gumiabroncsok teljes futófelületén legalább 3 mm mintázat magasság biztosítása.
- Jobb oldali külső visszapillantó tükör felszerelése (a belső tükör nem helyettesítheti).
- Páramentesítővel ellátott hátsó ablak.
- Felszerelt és működő hátrameneti (tolató) lámpa.
- A hátsó ülésekhez felszerelt biztonsági öv.
- Rásegítővel ellátott üzemi fékberendezés.
- Amennyiben a gépkocsi gyártása óta 5 naptári évnél több telt el, szakértői intézmény (gépjármű fenntartó) által kiállított – 3 hónapnál nem régebbi – tanúsítással kell igazolni, hogy a személygépkocsi fékberendezéseit - szükséges mértékű megbontást követően, műszeres ellenőrzés mellett -, kormányberendezését és futóműveit, kerék-felfüggesztéseit – műszeres ellenőrzés mellett – megvizsgálták és azokat rendeltetésszerű használatra alkalmasnak találták.

A FELÉPÍTMÉNY
- A karosszéria-elemek egyszínűre festettek (fényezettek) legyenek.
- A karosszéria rozsdafoltos, felhólyagosodott, repedezett, sérült nem lehet.
- Az ajtók biztonságosan legyenek nyithatók és zárhatók.
- Az ajtónyílások tömítései beázás-mentességet biztosítsanak.
- A szélvédő és a hátsó, valamint az oldalablakokon sérülés, karcolás nem lehet.
- Az ablakemelő szerkezet biztonságos működésű legyen

AZ UTASTÉR
- A kárpitok, üléshuzatok tiszták és sérülésmentesek legyenek.
- Az állítható ülések mozgatását biztosító szerkezet és az ülések rögzítése működőképes, illetve biztonságos legyen.
- Az ülések ülőfelülete és háttámlája kellően rugalmas, ép legyen.
- Az utastér szellőztetésére, illetve fűtésére szolgáló berendezés működőképes legyen.
- Az utastérben elhelyezett tartozékok (pl. rádió adóvevő és tartozékai) az utasok kényelmét ne zavarják.

A CSOMAGTÉR
- A csomagtér sérülésmentes és tiszta legyen.
- A csomagtérben az utasok útipoggyászában kárt okozó tárgyak nem lehetnek.

A helyi önkormányzat a jogszabálytól eltérő kialakítási előírásokról is rendelkezhet!

JOGSZABÁLYOK

A témával kapcsolatos főbb jogszabályok, melyek mindenki számára elérhetők a http://www.njt.hu  honlapon:
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
- a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet
- a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet
- A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
- a személytaxi szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet

forrás: http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/jarmuuzemeltetesi-modbol-eredo-specialis-muszaki-szabalyok
 Kapcsolódó képek:

 

vonal

Cimkék: taxi, taxaméter, taxis szolgáltatás, taxi szolgáltatás, személyszállítás,

Kapcsolódó hírek:


Hogyan lehetek taxis?
Mostanában is van nem egy ember, aki elhatározza, hogy taxizni szeretne (nem beleülni, hanem elindítani a vállalkozást). Erre egy elég j...

Év végi hajrá a taxis piacon!
Egy éve azon ment a lamentálás, hogy a pénztárgép kiterjesztetti körnek - köztük a taxisoknak - lesz-e egyáltalán, és ha lesz, lesz-...

Az online pénztárgépre kötelezettek köréből: a Taxisok figyelmébe ajánljuk!
  Az elmúlt napokban - mióta megkapta engedélyét a CashCube Light és a CashCube Mini - nagyon sok érdeklődést kaptunk a taxisoktó...

Lesz online pénztárgépe a fodrásznak, taxisnak, vagy nem?
  Orbán Gábor, adó- és pénzügyekért felelős államtitkár a portfolio.hu-nak adott interjújában kérdésessé tette a bővítés...

Március végén sincs még kiterjesztetti körről rendelet - lesz, nem lesz?
    Továbbra is kérdés, hogy a kormányzat mikor akarja a kiterjesztett körre kötelező használatúvá tenni az online pén...

Eldőlt, nem dőlt? Kinek, mikor? Kérdés, kérdés hátán!
  Eldőlt, hogy a taxisoknak, a fodrászoknak és kozmetikusoknak is kötelező lesz a pénztárgépek online bekötése az adóhatóságh...Megosztás Twitteren Megosztás Facebookon Megosztás Iwiwen
Hírek - Összes hír

Mi várható e-nyugta bevezetésétől?

Ismét változik az vendéglátós NTAK bevezetés határideje?

NTAK hírek: Hosszabb felkészülési időt kezdeményezett az MTÜ az NTAK-csatlakozására

NTAK regisztráció után megjelent az első dokumentáció is

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS

Automata regisztráció: határidő június 30.!

Még egy kör a taxis hiénák ellen?Kérdések - Összes kérdés

- zm5sci

-

-

- xzf3qp

- Üdvözlöm!

Marton Zoltán vagyok a Chrome-Soft Kft. munkatársa, a FisCat Adóügyi nyomtatóval kapcsolatban szeretném a segítségét kérni.

Az általunk fejlesztett

- Tisztelt Armacash!
Hogyan lehet CipherLab8000 típusú adatgyűjtőbe tört értéket rögzíteni?
A kilóra értékesített felvágottak leltározásánál nagy segítség lenne ha tudná

- Tisztelt Armacash,

hogyan tudok a Datecs DP-25 pénztárgépemből gyűjtőnkénti jelentést kinyerni?

köszönöm a választ

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?